Historische gebouwen

Geldrop is bekend sinds 1296. Het dorp maakte deel uit van de gelijknamige heerlijkheid. Deze heerlijkheid viel officieel onder Gelre, maar was omsloten door Brabants gebied. In de loop der 14e eeuw worden pogingen ondernomen om het gebied bij Brabant te betrekken.

Of dit uiteindelijk officieel gelukt is, is niet duidelijk, wel behoort het gebied sinds het begin der 15e eeuw administratief tot de Meierij van 's Hertogenbosch. De schepenbank van Geldrop bestond al voor 1371. De schepenen zegelden met het gemeenschappelijk zegel, niet met hun eigen wapens. De oudst bewaarde zegelafdruk dateert uit 1561 en vertoont een schild met 3 harten. Gezien de spelling op het zegel (Gheldrop ipv Gheldorp) is het na 1400 gesneden. Ook het tweede zegel, uit 1616 vertoont zeer duidelijk harten. Dit zegel blijft in gebruik tot de Bataafse Republiek.

Ons kantoor te Geldrop ligt tegenover het historisch kasteel van Geldrop. Het kasteel is in 1616 gebouwd en is gelegen in een prachtig openbaar toegankelijk park (Engelse tuin). Mocht u de gelegenheid hebben, dan kunnen wij een bezoek aan dit park van harte aanbevelen.

50375 50374

In het kasteel bevinden zich onder andere een expositieruimte en een oudheidkamer. In de oudheidkamer zijn historische voorwerpen, gevonden in de Geldropse grond, zoals gebruiksvoorwerpen en ambachtswerktuigen van de vroegere nijverheid en een groot aantal documenten en foto's van geschiedkundige en heemkundige betekenis samengebracht. In het kasteel zijn verder ondergebracht: de heemkundekring, de gilden en een permanente collectie schilderijen van Teun Gijsen.

50376

Op de plaats van deze kerk (de Brigida kerk) werd waarschijnlijk in de 14de eeuw een kerk gebouwd in opdracht van de Heer van Geldrop. In 1627 stortte de kerk gedeeltelijk in. In de tweede helft van de 19de eeuw besloot men de kerk op te ruimen en een nieuwe te bouwen. Architect C. Weber uit Roermond voltooide in 1891de huidige H. Brigida (koepel) kerk, die in romanogotogische stijl is opgetrokken.