Accountantsverklaringen

Voor het goed functioneren van de economie is betrouwbare informatieverschaffing essentieel. Om die reden moeten in Nederland alle ondernemingen voldoen aan de verslaggevingvoorschriften met betrekking tot de opstelling en publicatie.
Alle grote en middelgrote ondernemingen zijn wettelijk verplicht hun jaarrekeningen te laten controleren door een registeraccountant of een daartoe bevoegde accountant-administratieconsulent.
Voor accountantsverklaringen kunnen wij voor u bemiddelen bij onze collega's van Dommeldael Accountants.