Erven en schenken

Er is belasting verschuldigd over alles wat verkregen wordt krachtens erfrecht. Deze belasting heet erfbelasting. Er zijn wel enige vrijstellingen.
De hoofdregel is dat hoe verder verwijderd de bloedverwantschap is, des te hoger de belasting. Het tarief van de erfbelasting wordt per schijf vastgesteld. Hoe meer men erft des te meer erfbelasting moet over de top betaald worden.
Het tarief van de erfbelasting bedraagt voor partners en kinderen minimaal 10% en maximaal 20%.
Voor (achter-)kleinkinderen bedraagt het tarief minimaal 18% en maximaal 36%. En voor overige verkrijgers bedraagt het tarief minimaal 20% en maximaal 40%.
Over schenkingen is men schenkbelasting verschuldigd. De tarieven van de schenkbelasting zijn gelijk aan de bovengenoemde tarieven voor de erfbelasting. Ouders kunnen jaarlijks € 5.030 (2012) belastingvrij schenken aan een kind.