Loonbelasting / sociale lasten

Als werkgever krijgt u te maken met de inhouding en afdracht van loonbelasting, premie volksverzekeringen (samen ook wel loonheffing genoemd) en premies werknemersverzekeringen kennen een veelheid aan - complexe - regels waar Dommeldael Belastingadviseurs U ter zijde bij staat.