Overdrachtsbelasting

Onder de overdrachtsbelasting wordt een belasting geheven ter zake van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken (bijvoorbeeld een woning of een bedrijfspand) of van rechten waaraan deze zijn onderworpen.
Een dergelijke verkrijging is belast tegen een tarief van 2% (woningen) of 6% (overige onroerende zaken) over de waarde van de verkrijging. Ook voor de overdrachtsbelasting gelden weer diverse vrijstellingen en uitzonderingen waaraan gedacht moet worden.

Dommeldael Belastingadviseurs staat u hierbij deskundig ter zijde.