Vennootschapsbelasting

Rechtspersonen zoals een B.V. en een N.V. zijn in principe onderworpen aan een vennootschaps- en dividendbelasting.
Jaarlijks dient door de vennootschap aangifte vennootschapsbelasting te worden gedaan. Dommeldael Belastingadviseurs kan deze aangifte voor u verzorgen. Hierbij wordt rekening gehouden met de diverse fiscale faciliteiten en laatste jurisprudentie opdat de belastingdruk zo gunstig mogelijk wordt bepaald.