Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden waarop Dommeldael Belastingadviseurs haar diensten aanbiedt zijn ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch gedeponeerd onder nummer 49/2011. Op verzoek worden deze aan u kostenloos toegezonden.