Belastingadvies

"Het is blijkbaar onvermijdelijk dat onze belastingwetgeving gekenmerkt wordt door een hoge mate van ingewikkeldheid en onevenwichtigheid. Evenals in andere onderdelen van het recht moet immers ook hier gezocht worden naar een compromis tussen rechtvaardigheid en doelmatigheid. Telkens wordt getracht door vereenvoudigingen het stelsel van onze belastingwetgeving te verbeteren". Een fragment uit de inleiding op de fiscale Kluwer wetsbundel.

De belastingwetgeving is in beweging waardoor voortdurend rekening moet worden gehouden met ingrijpende wetswijzigingen en reparatiewetgevingen met mogelijk terugwerkende kracht. Zo is in 2001 de wet op de Inkomstenbelasting volledig vernieuwd (boxen stelsel) en zijn er momenteel voorstellen om ook de vennootschapsbelasting met ingang van 1 januari 2007 volledig te herzien. Steeds meer nationale bepalingen dienen ook te wijken voor Europees recht. Dommeldael Belastingadviseurs houdt deze wijzigingen voor U nauw in de gaten zodat uw belastingpositie altijd zo fiscaal gunstig mogelijk uitvalt.

Onze fiscale diensten sluiten aan bij de ervaring en expertise van onze adviseurs. Wij begeleiden ondernemingen bij de keuze voor de juiste ondernemingsstructuur, bij reorganisaties, fusies, overnames en verzorgen de diverse fiscale aangiften (zoals de aangiften loonbelasting, vennootschapsbelasting en BTW). Ook particulieren begeleiden wij bij hun fiscale verplichtingen (zoals de verzorging van de aangiften inkomstenbelasting, advisering rondom de eigen woning, de auto van de zaak, emigratievraagstukken, mogelijkheden voor belastingaftrek etc.).

Dommeldael Belastingadviseurs is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs. Het beroep van belastingadviseur is niet wettelijk geregeld. Dit in tegenstelling tot de ons omringende landen. In ons land kan iedereen zich op het uiterst ingewikkelde terrein van de belastingadviezen begeven. Een wettelijk kader - waarvan het Register Belastingadviseurs een groot voorstander is - zou bescherming kunnen bieden en de garantie geven dat de cliënt met een echte belastingadviseur van doen heeft. De grondige zes-jarige opleiding van het Register Belastingadviseurs tot belastingadviseur kent - buiten de universitaire opleiding - in Nederland geen gelijkwaardig alternatief.

Belastingadviseurs met deze opleiding en voldoende ervaring zijn aangesloten bij het Register Belastingadviseurs. Het is een beroepsorganisatie die in 2010 is ontstaan uit een fusie tussen de Federatie van Belastingadviseurs (FB) en het College van Belastingadviseurs (CB). Het Register Belastingadviseurs heeft onder andere het doel om de professionaliteit van het beroep te vergroten. Dit gebeurt door de gemeenschappelijke beroepsbelangen te behartigen en door steun aan ontwikkeling van de fiscale wetenschap en de praktische toepassing ervan. De titel FB is een kwaliteitswaarmerk en een teken dat respect geniet bij zowel de cliënt (circa 75.000 particulieren en 95.000 bedrijven) als de fiscus. Belastingadviseurs die aangesloten zijn bij het Register Belastingadviseurs onderwerpen zich aan de beroeps- en gedragsregels van het Register. Naleving van de beroepsregels wordt gewaarborgd door tuchrechtspraak. Voor meer informatie over het Register Belastingadviseurs, klik hier.